Daňová a účetní kancelář - Ing. Zdeněk Lukeš

Ceník vybraných služeb

 
Vedení daňové evidence
     - položka pro plátce DPH 20,- Kč
     - položka pro neplátce DPH 15,- Kč
     - měsíční paušál (kontrola dokladů, aj.) 500,- Kč
     - práce spojené s uzavřením účetního období 2 000,- Kč
 
Vedení účetnictví:
     - řádek v účetním deníku, KP, KZ 15,- Kč
     - měsíční paušál (kontrola dokladů, aj.) 500,- Kč
     - zpracování účetní závěrky 3 000,- Kč
 
Zpracování daňového přiznání:
     - k dani z přidané hodnoty 500,- Kč
     - k dani z příjmů právnických osob (vč. příloh) 1 000,- Kč
     - k dani z příjmů fyzických osob (vč. příloh) 1 000,- Kč
     - přehledy pro OSSZ a zdravotní pojišťovny 1 000,- Kč
     - k dani silniční 500,- Kč
     - k ostatním daním 1 000,- Kč
 
Zpracování mezd, vedení personalistiky:
     - výpočet mezd, personalistika 120,- Kč
     - ekonomické a daňové poradenství:  
     - ekonomické a daňové poradenství (hod) 700,- Kč